Седница Скупштине града у понедељак

Седница Скупштине града биће одржана у понедељак 4. октобра, са почетком у 12.30. Одборници ће, између осталог, разматрати Предлог Одлуке о усвајању измена и допуна Плана генералне регулације Зоне 2 у Врању-Шапраначки рид, Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Врање, за период од 01. јануара до 31. марта и од 1. јануара до 30. јуна. Одборници ће разматрати и Статут Установе „Културно-образовни центар“ Врање, Предлог Решења о измени и допуни Решења о именовању Стручног тима за реализацију пројеката јавно приватног партнерства без елемената концесије на територији града Врања, Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Урбанизам и изградња града Врања“, чији је оснивач град Врање, као и Предлог Решења о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за именовање главног урбанисте града Врања.

Подели: