Начелник Тасић о пореским решењима која се воде на умрла лица

Начелник Одељења за буџет и финансије Ненад Тасић позвао је пореске обвезнике код којих се и даље пореска решења воде на умрла лица да дођу и то промене у систему Локалне пореске администрације, јер су та лица и даље евидентирана као власници непокретности. Објаснио је која је процедура у вези са попуњавањем пријаве и уношењем података у систем.

Подели: