Раписан оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града

На основу Закона о пољопривредном земљишту Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини и члана 1. и Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист града ВРАЊА» број 36), донета је Одлука на основу које је расписан оглас  за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима првог круга на територији града Врања, у 86 катастарских општина.

Поступак пријаве и јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације HTTPS://GP.UPZ.MINPOLJ.GOV.RS/INZEMBID која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште. Рок за пријављивање и подношење документације у Апликацији је до 8.12.2021. године, до 14 сати. Контакт особа је Александар Ђорђевић, тел. 017/402-348.

Извор: Сајт града Врања 

Подели: