О Конкурсу за доделу награде ,,Свети Сава” за 2021. годину

Организациони одбор манифестације „Светосавска недеља 2022.“, донео је Одлуку о расписивању Конкурса за доделу награде ,,Свети Сава” за 2021. годину. Добитници награде могу бити образовно-васпитне установе, појединци који се баве образовно-васпитним радом у школи и Предшколској установи, као и ученици основних и средњих школа и студенти, по прописаним условима. Право предлагања кандидата за награду ,,Свети Сава” имају сва правна и физичка лица и може се предложити само по једна установа, појединац, ученик или студент. Предлози морају бити достављени у писаној форми и са потребним доказима (фотокопије докумената), са потпуним образложењем, тако да Комисија има довољно елемената за оцену предложених кандидата. Предлози се достављају Комисији за утврђивање предлога за доделу награде ,,Свети Сава”, Одељењу за друштвене делатности – Одсеку за образовање, културу, омладину, спорт и информисање града Врања, на адресу ул. Хероја са Кошара бб. Рок за доставу предлога је до 15. јануара 2022. године.

Извор: Градски сајт

Подели: