Ново возило за Комрад кроз пројекат “Унапређење заштите природних добара ефикаснијим управљањем отпадом”

Организација Релоад из Врања реализује пројекат под називом “Унапређење заштите природних добара ефикаснијим управљањем отпадом”, који подразумева едукације, кампању и набавку опреме у домену екологије. Пројекат финансијски подржава Министарство заштите животне средине Републике Србије и Јавно комунално предузеће “Комрад” из Врања.

Организација Релоад је набавила специјализовано возило, троцикл које је уступило на коришћење Јавном комуналном предузћу “Комрад” Врање. ЈКП Комрад ће ово возило користити да обавља своју делатност на терену где је до сада било отежано и неприступачно за раднике Јавне хигијене и градског зеленила. У оквиру пројекта реализују се едукације у две средње школе, медицинској школи “Др Изабел Емсли Хатон“ Врање и гимназији “Бора Станковић” Врање.

Кроз програм едукације, обухваћена су предавања на тему “Управљање отпадом” и “Заштита биодиверзитета” као препознатим приоритетима у унапређењу заштите природних добара. Циљ едукације је повећање нивоа свести код ученика, чиме се ствара подлога за будуће акције и одрживо управљање отпадом. Едукације спроводе стручна лица са високим образовањем и искуством у наведеним областима.  Израђен је и сајт https://upravljanje-otpadom-vranje.org путем којег се грађани могу информисати о активностима које су подржане од стране Министарства заштите животне средине.

Овим путем апелујемо на грађане да одговорно поступају са отпадом и одлажу га на адекватан начин.
Због све већих количина неправилно одложеног отпада и његовог утицаја на околину, отпад се сматра једним од најзначајнијих еколошких проблема савременог света. У Републици Србији законом су уређени токови свих категорија отпада у складу са европским регулативама које су обавезујуће првенствено у погледу смањења количине одложеног отпада. До резултата у смањењу количина одложеног отпада може се доћи јачањем капацитета јавних комуналних предузећа у погледу опреме и механизације, и заједничким напорима свих чланова друштва у стицању навика за правилно одлагање отпада како би он могао бити искоришћен као сировина. Стицање добрих навика подразумева континуирану едукацију и промовисање резултата исте.

Овај пројекат представља одличан пример међу-секторске сарадње, односно сарадње Удружења грађана ”Релоад” које делује у домену одрживог развоја и привреде-Јавно Комуналног предузећа ”Комрад” из Врања које има улогу партнера на пројекту.

Подели: