Педагошки факултети у Врању и Сомбору реализују студентску размену

Педагошки факултет у Врању је од 9. до 13. маја домаћин студентима Педагошког факултета у Сомбору у оквиру договорене студентске размене, при којој у исто време и десет студената из Врања борави на факултету у Сомбору. Ова размена студената резултат је потписаног споразума о сарадњи два факултета и наставак заједничких активности оствариваних у оквиру међународног стручног пројекта. На оба ова факултета су мишљења да је за студенте, поред подстицања међународне размене и мобилности, драгоцено да посете сродне факултете у својој земљи.

Студенти оба факултета имају прилику да се, током недеље дана боравка на педагошком факултету другог крајњег дела државе, упознају са студијским програмима, организацијом наставе, ваннаставним и другим активностима, са колегама и  наставницима другог факултета, да размене идеје, искуства, примере добре праксе.

Педагошки факултети у Врању и Сомбору, као факултети рубних подручја земље, деле сличне проблеме због изражене депопулације пограничних подручја. Упркос томе, Педагошки факултет у Врању већ 29 година успешно остварује своју мисију квалитетног образовања учитеља, васпитача и од пре седам година и мастер професора технике и информатике. Такође, у припреми су и нови студијски програми којима ће се обогатити лепеза понуде овог факултета у области образовања. Оваква размена студената педагошких факултета до сада није остваривана и представља значајан допринос обогаћивању студентског живота студената педагошких факултета у Врању и Сомбору. Такође, ово би требало да иницира отварање новог поглавља сарадње између свих педагошких факултета у Србији.

Реализацију ове идеје помогао је Дом за ученике средњих школа у Врању који је обезбедио смештај и исхрану гостију из Сомбора. Дом за ученике је део Клуба пријатеља Педагошког факултета јер је установа која континуирано пружа одличне услове студентима за боравак у Врању током студирања.

 

Подели: