Чувам своје зубе – поносим се осмехом

Од 16. до 22. маја 2022. године обележава XXXII  Недеља здравља уста и зуба под слоганом
„Чувам своје зубе-поносим се осмехом“.

Кампања има за циљ ида се  мотивишу појединци, породице, заједница идоносиоци одлука за активан однос према унапређивању оралног здравља, собзиром да обољења уста и зуба, каријес (зубни квар) и пародонтопатија(обољење потпорног апарата зуба) имају велики здравствени, социјални и
економски значај, те представљају јавно здравствени проблем у многимземљама света.

Центар за промоцију здравља Завода за јавно здравље Врање   континурано ради на промоцији оралног здравља и  на подстицању здравствено васпитног рада у домовима здравља, прешколским и школским установама на територији Пчињског округа. У сарадњи са здравственим и образовним установама,
Црвеним крстом и другим организацијама и удружењима и уз подршку медија,  кроз различите облике здравствено васпитног рада, ради на  информисању и стицању знања, формирању исправних ставова и понашања појединаца а посебно деце и младих у вези са очувањем и унапређењем здравља уста и
зуба. Поред тога, како би се подстакао здравствено васпитни рад у вртићима и основним школама и деца едуковала  о значају и начинима очувања здравља уста и зуба и усвојила  здраве навике од најранијег узраста нарочито у оквиру породице и услова које она омогућава,  Центар за промоцију здравља Завода за јавно здравље Врање у току године  расписује и ликовни   и литерарани конкурс на тему оралног здравља.

Подели: