Пријаве за упис на Педагошком факултету у продуженом другом року од 22. до 26. септембра

Педагошки факултет у Врању организује продужени други конкурсни рок за упис нове генерације студената основних академских студија у оквиру школске 2022/2023. године, на студијским програмима за образовање учитеља и образовање васпитача.

Kандидати ће за упис моћи да се пријаве 22, 23. и 26. септембра у периоду од 8 до 15 часова, непосредно на Факултету или електронским путем на имејл адресу pedagoski@pfvr.ni.ac.rs.

Полагање пријемног испита заказано је за 27. септембар, при чему не постоје никакви трошкови полагања пријемног испита и самог уписа. Kандидати приликом пријављивања на конкурс подносе оригинална документа на увид, а уз пријавни лист који се добија на Факултету или преузима са сајта Факултета, подносе фотокопије дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту, сведочанства сва четири разреда завршене средње школе и очитану биометријску личну карту.

Такође, кандидати који су положили пријемни испит за упис на прву годину основних академских студија на неком од учитeљских или педагошких факултета, могу да, у оквиру другог уписног рока, предају захтев за упис на Педагошки факултет у Врању на преостала слободна места и они ће бити ослобођени полагања пријемног испита.

Подсећамо, Педагошки факултет донео је одлуку да школарина за све новоуписане студенте у оквиру школске 2022/2023. године буде бесплатна.

Завршавањем студијских програма студенти стичу 240 ЕСПБ бодова и стручни назив дипломирани учителј, односно дипломирани васпитач, након чега на овом Факултету могу уписати и мастер академске студије, чиме им се пружа могућност рада у основном и предшколском образовању.

Детаљније информације о студијским програмима и упису кандидати могу пронаћи на интернет страници Педагошког факултета у Врању или се информисати позивом на број 017/431-960.

Подели: