Специјални интереси као туристичка понуда Трговишта

Општина Трговиште има изузетне потенцијале, а Туристичка организација ће радити на њиховом развоју и примени.

Специјални интереси се као туристички производ односи на путовања ради активног одмора, активности и доживљаја у складу са специфичним интересовањима појединаца или група, као нпр: спорт, рекреација, планинарење, пешачење, лов, риболов, јахање, активности у природи, проучавање природе и шумских плодова и лековитог биља итд.

Туристичка организација општине Трговиште радиће на развоју потенцијала и њиховој примени. У том смислу дати су и предлози за конкретне активности у наредном периоду ради побољшања квалитета туристичких производа и укупне понуде. За све то је потребно уредити и инфраструктуру у циљу боље туристичке понуде.

-Неопходно је изградити и обележити пешачке, планинарске и бициклистичке стазе на пределима планина:  Беле Воде, Зладовачке, Лесничке, Копљаче и Петрове горе, и на путу Ново Село – Трговиште, посебно уз Козједолску реку. Како би туристи сазнали више о флори и фауни ових предела потребно је организовати вођење овим пешачким стазама, уредити старе воденице поточаре и опремити их за организоване посете. За Трговиште је битно изградити пешачке и трим стазе, планинарски дом и анимирати физичко становништво за покретање глампинг смештајних капацитета на локалитетима „Вражји Камен” у Доњој Трници и Петровој Гори у Доњем Стајевцу, као просторима посебне природне вредности –  рекао је директор Туристичке организације Срећко Димитријевић.

У циљу развоја туристичких потенцијала и њихове примене, у плану је изградња глампинг смештајних капацитета на зеленим површинама у приобалном појасу река:  Пчиња, Трипушница, Лесничка и Козједолска.

-Уредити и опремите простор за камповање и организовати такмичења у риболову на рекама Пчиња и Трипушница, као и изградити базен у Трговишту и опремити га за рекреацију, спорт и забаву. Све је то у плану за наредни период, како би се искористили потенцијали овог предела. У плану је такође, реконструкција и адаптација Дома ученика у смештајни објекат,  код средње школе крај планираног спортско – рекреативног центра, уз припрему одговарајуће документације – нагласио је Димитријевић.

Туристичка организација планира да у наредном периоду уреди део ловишта за комерцијални лов на дивљач (зец, срна, јелен, дивља свиња) и изгради ловачке куће, чеке, узгајалишта и хранилишта у сарадњи са ЈП „Србијашуме“.

Пројекат „На стазама здравља“  подржан је средствима из буџета општине Тговиште на конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања за 2022. годину

 

 

Подели: