Прелиминарна ранг листа за једну од мера енергетске санације

Комисија за реализацију мера енергетске санације, на основу Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем изградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствне потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова и Јавног позива за суфинансирање уградње солраних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на породичним кућама на терирторији града Врања за 2023. годину, утврдила је Прелиминарну листу крајњих корисника. На Jавни позив приjавило се укупно 16 грађана. Сви подносиоци приjава чиjа jе документациjа била уредна, њих 13, нашли су се на Прелиминарноj листи. Учесници Jавног позива имаjу право увида у поднете приjаве и приложену документациjу по утврђивању прелиминарне ранг листе изабраних краjних корисника – грађана у року од 3 дана од обjављивања. Такође, учесници Jавног позива имаjу право приговора Комисиjи у року од 8 дана од дана обjављивања.

Извор: Сајт града Врања

Подели: