Одборници усвојили Извештаје о раду градоначелника, Градског већа и Градске управе за прошлу годину

На данашњој седници Скупштине града, одборници су разматрали и усвојили Извештај о раду градоначелника за 2022. годину.

Већином гласова усвојен је и Извештај о раду Градског већа за прошлу годину. Одборници су усвојили и Извештај о раду Градске управе такође за претходну годину.

Разматрани су и усвојени и Извештаји о раду локалног омбудсмана, Градског правобранилаштва, главног урабанисте града Врања, као и Извештај о спровођењу Стратегије унапређења положаја младих. Већином гласова усвојена је и Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања, чији је оснивач град Врање за период од 1. јануара до 30. септембра и до 31. децембра прошле године.

У наставку седнице усвојени су Извештаји о раду са финансијским извештајима пословања за 2022. годину јавних предузећа Водовод, Комрад, Нови Дом, Урбанизам и изградња града Врања, Паркинг сервис, Управа Бање и Привредно друштво ,,Слободна зона“.

Такође, одборници су разматрали и усвојили Одлуку о изменама и допунама одлуке о управљању гробљима, сахрањивању и погребној делатности на територији града Врања, Локални оперативни план одбране од поплава на територији града Врања за воде II реда у 2023. години, План заштите и спасавања града Врања, као и Решење о  образовању локалне мреже за превенцију и борбу против вршњачког насиља. Усвојена су и Решења о отуђењу уз накнаду у новцу грађевинског неизграђеног земљишта у јавној својини града Врања са појединих катастарских парцела, као и Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорних одбора јавних установа Културно-образовни центар Врање и Јавна библиотека ,,Бора Станковић“, као  и ЈП ,,Урбанизам и изградња града Врања“.  Усвојена је и Одлука о измени и допуни одлуке о разрешењу и именовању председника, чланова, заменика председника и заменика чланова, секретара и заменика секретара Градске изборне комисије Града Врања у сталном саставу. На данашњој седници потврђивањен је мандат одборнику Срби Николићу са листе ,,Александар Вучић -За нашу децу“.

 

Подели: