Одборници усвојили Одлуке о спровођењу јавних конкурса за именовање директора јавних предузећа

На седници Скупштине града одборници су већином гласова усвојили  Предлог решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и Извештај о раду овог тела за 2023. годину.

Такође, разматране су и већином гласова усвојене Одлуке о спровођењу јавних конкурса за именовање директора јавних предузећа ,,Водовод“, ,,Комрад“ ,,Нови дом“ и ,,Управа Бање“.

Одборници су усвојили и Решења о отуђењу уз накнаду у новцу грађевинског земљишта у јавној својини Града Врања са појединих катастарских парцела, као и Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управних и Надзорних одбора у појединим јавним предузећима, јавним установама и школским одборима у основним и средњим школама. Градски парламент усвојио је и Одлуку о образовању сталних радних тела Скупштине града, Савета и Комисија Скупштине града, Решење о разрешењу чланова Комисије за мандатно – имунитетска и административна питања и избор и именовање, као и Решење о измени и допуни Решења о именовању чланова исте.

 

Подели: