Филијали Републичког фонда за пензијско и инвалидско одигурање у Врању поднето 2 502 захтева за одлазак у пензију

На подручју Врања укупан број пензионера је 17 769 док је та цифра на подручју Пчињског округа дупло већа па износи 36 500.
У 2016. години просечна пензија је износила 22 613 динара ако сте пензионер Пчињског округа, док је просек пензије на Републичком нивоу нешто већи па износи 25 200 динара. Директор филијале ПИО у Врању Ненад Антић истиче добре резултате и решивост захтева у предвиђеном законском року од два месеца у чак 96 одсто захтева. Међутим, он каже да се обим посла увећао а да се број запоселних смањио па се у 2017. мора радити на кадровским решењима.
Крајем децембра очекује се и већи број захтева за одлазак у пензију због подизања старосне границе у 2017. години за жене са 61 године на 61 годину и 6 месеци старости.

Подели: