Ивана Тасић: Да могу омогућила бих корисницима Дневног боравка „предах смештај“

Дневни боравак за децу и младе са физичким инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама Маштоленд место је за боравак, игру и развој. Функционише у оквиру ЈУ „Центар за развој локалних услуга социјалне заштите“ у Врању. Са децом у Дневном боравку раде дефектолози, професор физичког васпитања и неговатељ. O значају Маштоленда као услуге која постоји у нашем граду, а финансирана је од стране локалне самоуправе, разговарали смо са Иваном Тасић, директорком Центра за развој локалних услуга социјалне заштите у Врању. Њена идеја је увођење нове услуге у оквиру Дневног боравка тзв. предах смештај.

Ивана Тасић
Фото: Маштоленд

Зашто је постојање Маштоленда битно за Врање?

Град Врање је међу првим градовима у Србији препознао потребу за реализацијом услуга социјалне заштите. Једна од њих је и Дневни боравак за децу и младе са инвалидитетом, који је покренут 2008. године, када је и основана ЈУ „Центар за развој локалних услуга социјалне заштите“ у Врању.

Ова услуга је битна како за град, тако и за родитеље деце, којима је на овај начин омогућено, да док деца бораве у Установи, несметано обављају радне и друге активности. Активности које укључује ова услуга: превоз, исхрана и нега деце и младих, радионице, организовање излета и екскурзија, учествовање на манифестацијама и обележавање значајних датума, финасирају се из буџета града Врања, при чему родитељи корисника немају никаквих трошкова.

Да ли су капацитети у Дневном боравку довољни или је потребно више простора и сарадника?

Тренутни капацитет ове услуге социјалне заштите је 15 корисника. Испуњен је услов у погледу стручних радника и сарадника, непосредно ангажованих у раду са корисницима. У делу зграде Установе, обезбеђен је адекватан простор за реализацију ове услуге. Објекат поседује лифт, којим је омогућено кретање корисника. Чак и уколико дође до проширења капацитета ове услуге, биће испуњени функционални, просторни, стандарди за реализацију активности Дневног боравка.

Постоји ли листа чекања с обзиром на то да је капацитет Дневног боравка 15 деце?

Постоји листа чекања за коришћење ове услуге. Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, на одређени број корисника услуге предвиђен је потребан број стручних радника и сарадника непосредно ангажованих у раду са корисницима. С обзиром да је тренутно на снази забрана запошљавања, у овом моменту нисмо у могућности да проширимо капацитете Дневног боравка.

Шта недостаје?

Како би се свакодневне активности, које са корисницима реализују стручни радници и сарадници, употпуниле новим садржајима, које подстичу развој нових знања и вештина, организовање пригодних културно-забавних садржаја, излета, екскурзија и других активности у складу са потребама и интересовањима корисника, потребна је набавка путничког комби возила, адаптираног према потребама корисника, којим би се корисници безбедно превозили. На састанцима стручног тима Дневног боравка, од стране стручних радника у више наврата је истицана потреба за набавком сензорне собе.

Шта бисте Ви променили да можете?

Подстакла бих успостављање услуге предах смештаја. Кроз ову услугу би корисницима Дневног боравка био омогућен дневни, викенд или вишедневни смештај. Предах смештајем би се обезбедила подршка како кориснику, тако и породици корисника, у одржавању и побољшању квалитета њиховог живота с циљем останка детета у породици. Овом услугом би се пружала краткорочна и повремена нега деци и младима са сметњама у развоју, унапредиле и развиле вештине самосталног живота, створиле могућности за укључивање у заједницу, као и за развијање, очување и унапређење снага породице.

Да ли већ радите на увођењу услуге предах смештаја?

Због капацитета, не смештајних, већ кадровских, нисмо у могућности да уведемо ту услугу. Надам се да ће у будућем периоду бити укинута забрана запошљавања у јавном сектору, јер у том случају могли бисмо да кренемо са припремом и реализацијом услуге предах смештаја.

Који су Ваши планови као директора Установе за даљи рад и развој Дневног боравка?

С обзиром да је у току поступак лиценцирања свих услуга које пружа Центар за развој локалних услуга социјалне заштите Врање, међу њима је и услуга Дневни боравак за децу и младе за инвалидитетом, након добијање предметне лиценце, биће омогућено аплицирање на пројектима које финансирају домаће и међународне организације. Пројектним активностима би се испунили структурални – кадровски услови за пружање услуге и организовале нове радно – окупационе, односно едукативне радионице. С обзиром да је дневни боравак „Маштоленд“ члан Асоцијације дневних боравака за особе са сметњама у развоју јужне и југосточне Србије, планира се организовање заједничких излета, екскурзија, учествовање на спортским сусретима, обележавање значајних датума.

Пројекат „Види ме. То сам ЈА!“ подржан је од стране града Врања

Фото: Центар за развој локалних услуга социјалне заштите Врање

Подели: