Јаковчевски: Дневном боравку недостаје сензорна соба

Станислава Јаковчевски
Фото приватна архива

У Дневном боравку Маштоленд са децом и младима ометеном у развоју између осталог ради и Станислава Јаковчевски дипломирани специјални педагог. Покушали смо да кроз разговор са њом приближимо слику о Маштоленду.

Мишљење Јаковчевске је да Дневном боравку недостаје сензорна соба која би много значила корисницима Дневног боравка.

 У Маштоленду бораве деца са којим сметњама и потешкоћама у развоју?

У Дневном боравку Маштоленд бораве деца хетерогена по полу, узрасту и проблемима које имају, особе са менталном ретардацијом, комбинованим сметњама, аутизмом, Дауновим синдромом, первазивним развојним поремећајем.

Каква је њима пажња потребна?

С обзиром о каквој категорији деце се ради, њима је неопходна свакодневна брига, нега, пажња као и топлина и љубав коју им ми пружамо сваког дана.

Које активности Ви спроводите са њима у Дневном боравку?

Фото: Маштоленд

У Дневном боравку спроводимо разне активности, како групне тако и индивидуалне, од креативних, музичких и ликовних радионица, где долазе до изражаја њихова машта, способности и инересовања, видео и аудио презентација, тестова, друштвених игара, до прослава рођендана и празника, излета и организованих активности ван установе. На деветим спортским сусретима дневних боравака јужне и југоисточне Србије одржаним у Алексинцу деца из Дневног боравка „Маштоленд“ освојила су 2 златне медаље у дисциплини скок из места и пикадо и пехар за екипне победнике.

Опишите како изгледа један уобичајан дан у Маштоленду?

Свако јутро започиње њиховим доласком и поздравом за добро јутро уз осмех, реализацијом активности предвиђене планом и програмом, заједничким оброком, пружањем медицинске помоћи и неге. Дан се завршава уз слободне активности дружење уз кафу, чај, сок и њиховим одласком кући.

Шта је оно најбитније у Вашем раду са децом која долазе?

Основни циљ нашег рада са децом је постизањe оптималног нивоа самосталности и социјализације ради боље интегрисаности у ширу друштвену средину, а све у складу са њиховим способностима и могућностима.

Који су проблеми са којима се сусрећете?

С обзиром да се ради о осетљивој категорији деце која поред интелектуалне, физичке, социјалне и емоционалне ометености, свакако испoљавају проблеме у понашању које ми као стручна лица на време препознамо и коригујемо кроз рад.

Шта недостаје Дневном боравку са Вашег аспекта?

Дневном боравку недостаје сензорна соба, с обзиром да наша деца имају поремећаје сензорне интеграције, на том месту она могу да истраже и развију своје сензорне вештине да се релаксирају и ослободе напетости.

А шта је оно што заједница, сви ми, можемо да урадимо за ширење и бољи рад Маштоленда?

За бољи рад Маштоленда потребна је интезивнија сарадња са установама и институцијама из области културе, образовања и здравства.

Фото: Маштоленд

Како функционише Дневни боравак у летњим месецима, да ли се нешто мења?

 У летњем периоду Маштоленд ради истим интезитетом, осим што број деце варира због одласка на годишњи одмор.

Који су Ваши планови за будући рад са децом и да ли желите нешто да променте и додате када су у питању услуге које пружа Маштоленд?

У циљу што успешније социјализације и интеграције наше деце у ширу друштвену средину према нашем плану и програму предвиђено је организовање мешовитих активности и радионица са децом опште популације ради дружења и укључивања у све аспекте друштвеног животa.                                         

Пројекат „Види ме. То сам ЈА!“ подржан је од стране града Врања

Фото: Маштоленд

Подели:

Пратите нас и на друштвеној мрежи Фејсбук