МНРО: „Сами идемо брже, заједно стижемо даље“

Удружење за ментално недовољно развијене особе МНРО, у својој евиденцији, има 852 члана који живе на територији града Врања, Овај податак није поуздан јер их има много више из разлога што многи родитељи крију своју децу која имају неки степен инвалидности, рекла је секретар МНРО Врање Верица Станојковић.

-Реализацијом програмских активности као и реализацијом многих пројеката Удружење се показало и као равноправан партнер свим организацијама у систему пружања помоћи особама са инвалидитетом и другим субјектима, као Удружење које ће своју основну делатност и активност даље усмеравати на елиминисању свих облика дискриминације и промовисању права особа са инвалидитетом и стварању једнаких могућности за све односно изградњи инклузивног друштва у коме ћемо сви да живимо заједно – рекла је Станојковићева.

Фото: МНРО Врање

Град Врање и надлежне институције, односно одговорни људи су препознали потребе особа са инвалидитетом и израђен је Локални план у области инвалидности у циљу изграње адекватне политике усмерене према особама са инвалидитетом и промовисања основних људских права и слобода ових лица, поштовања социјалне правде, достојанства и вредности сваке особе под слоганом: „Сами идемо брже, заједно стижемо даље“.

-Имајући у виду чињеницу да одређени друштвени услови како економски тако и политички у великој мери опредељују и утичу на положај и улогу рада многих удружења грађана, па самим тим и на рад Удружења МНРО, у тој мери ће се опредељивати садржај рада, односно начин рада, уводиће се нови програми, нове методе, а самим тим радиће се квалитетније. Све то подразумева превентивни рад и дефинисане циљеве, носиоце социјалних програма и регулисану законску регулативу.

Треба напоменути да је рад Удружења за помоћ МНРО у Врању нарочито интензивиран у задњих 15-ак година, истиче Станојковићева, а све захваљујући великом ангажовању како радника Удружења тако и сарадника. Такође, велику улогу су имале и медијске кампање, семинари, састанци и разна предавања која су имала за циљ да упознају породице наших чланова, њихова права, обавезе и начине како да пронађу решење да себи олакшају живот.

Фото: МНРО Врање

Кроз планиране активности, родитељи могу да обављају своје обавезе, да зарађују за себе и за своју породицу. Кроз радионичарски рад уз помоћ стручњака, сваки наш корисник, према својим психофизичким способностима се едукује и тако се осамостали за функционисање у свом окружењу, што је за породицу велика помоћ и растерећење – истакла је Станојковићева.

 

 

 

 

Извор и фотографије: Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама Врање

Пројекат „Види ме. То сам ЈА!“ подржан је од стране града Врања.

 

 

 

Подели: