Виши суд организује рад у складу са Одлуком о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести Covid 19

Из Вишег суда у Врању обавештавју јавност да је Високи савет судства донео Закључак од 06.07.2020.године, којим се обавезује председник суда чије је седиште на територији јединице локалне самоуправе на који је надлежни орган прогласио ванредну ситуацију због настанка елементарне непогоде проузроковане ширењем епидемије заразне болести Covid 19,  да организује рад суда у склaду са Одлуком о одређивању посебних мера заштите становништа од заразне болести Covid 19, на територији те јединице локалне самоуправе.

У Одлуци о организовању рада Вишег суда у Врању у складу са Одлуком о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести Covid 19 на територији Града Врања стоји да Виши суд у Врању организује свој рад на начин да је неопходно и обавезно:

-Пре почетка рада у згради Вишег суда у Врању вршиће се прање, чићшење и дезинфекција простора, прибора и опреме, као и проветравање просторија;

-Пре коришћења воде за пиће у објекту отворити све славине, пустити да вода истече док вода не поприми своје уобичајене карактеристике, за случај да је вода измењених каратеристика потребно је обратити се ЈП „Водовод“ Врање;

-На улазу у објекат редовно пунити дезобаријере и дозере за дезинфекцију руку уз обавезу свих запослених и осталих лица која улазе у зграду суда да изврше дезинфекцију обуће на дезобаријери, дезинфекцију руку од стране задуженог лица правосудне страже, мерење телесне температуре бесконтактним топломером и то свим запосленима у суду, запосленима у органима који су смештени у згради суда и свим посетиоцима суда. Све особе са евидентираном повишеном температуром тренутно удаљити из објекта и упутити на јављање лекарима. Не дозоволити улазак у зграду суда лицима која је изврше дезинфекцију руку и обуће и не подвргну се провери температуре ручним даљинским мерачем – бесконтактним топломером, која не носе заштитну маску и рукавице;

-У згради суда обавезно најмање једанпут дневно извршити дезинфекцију просторија док траје радно време, а након завршетка радног времена и након чишћења, поново извршити дезинфекцију просторија;

-Обавезно прање и дезинфекција руку уз коришћење средства за дезинфекцију, путем дозера за дезинфекцију руку у тоалетима, који морају бити снабдевени, као и до сада тоалетним папиром, сапуном и папирним убрусима и појачано чишћење просторија и дезинфекција просторија укључујући кваке на вратима, радне столове, тастатуре, мишеве и остале радне опреме у канцеларијама и осталим просторијама;

-Обавезно ношење маски и рукавица и враћање особа које се не продржавају ове обавезе, а желе да уђу у зграду суда;

-Забрањује се окупљање у затвореном и отвореном простору више од пет лица ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштитет;

-У току рада је неопходно одржавање социјалне дистанце свих присутних на растојању од два метра, број присутних особа у просторијама се ограничава на неопходни минимум;

-Судије-председници већа су у обавези да организују рад у судници уз примену обавезне социјалне дистанце од два метра, употребз маски, рукавица, по потреби и визира и да не дозволе да у судници борави особа која се не придржава ових мера;

-Сви запослени у Вишем суду у Врању и запослени у органима који су смештени у згради Вишег суда у Врању су дужни да се придржавају ове одлуке као и Правила понашања запослених и странакау згради Вишег суда у Врању због заштите здраља Су I-1-37/2020 од 07.5.2020.

Овакав начин организације рада суда траје до доношења одлуке и укидању ванредне ситуације, стоји у Одлуци коју је потписла предсеник Вишег суда у Врању Драгана Илић Марковић.

 

 

 

 

Подели: