Јачати мали бизнис у туризму

Фото: Врањска плус

Етно туризам општине Трговиште укључује упознавање и учествовање у активностима везаним за фолклор, традицију, занате, обичаје, наслеђе и све оно што чини прошлост и корене једног народа, народности, националне мањине или друштвене групе. Овај производ подразумева боравак у руралним подручјима где се уз смештај нуде интерактивни садржаји у вези са производњом пољопривредних и занатских производа, ручних радова, манифестацијама и упознавањем материјалне и нематеријалне баштине и гастрономије. Разноврсност, традиције, обичаји и историјско наслеђе су предуслови за развој Трговишта као етнотуристичке дестинације.

Једна од препрека је што домаћинства, сем основних, углавном немају друге објекте за смештај, исхрану и друго, које би искористили за развој малог бизниса у туризму и активностима на имању. Развој етно туризма би обогатио туристичку понуду и подстакао развој предузетништва и самозапошљавање, а туристима омогућио већи доживљај у природном амбијенту уз домаћу и здраву храну. Битно је понудити што више интерактивних садржаја и укључити туристе у етно активности локалног становништва.

 

Конкурс општине Трговиште за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета општине Трговиште за 2022. годину.

Подели: